DATALAGRING

Datalagring hos Be Good
Uppgifter kring juridisk person (företag) omfattas inte av de nya reglerna i dataskyddsförordningen. Uppgifter om kontaktpersoner på företag, samt enskilda näringsidkare, är dock personuppgifter. Dessa är tillåtna att lagra för att hantera affärsrelationen med kunden.

Vilka uppgifter sparas?
Organisationsnummer
Leverans- och faktureringsadress
E-postadress
Telefonnummer
Portkoder till leveransstället
IP-Adress
Namn på kontaktperson

Hur använder vi de sparade uppgifterna?
Uppgifterna används i huvudsak för att kunna uppfylla vårt åtagande mot dig som kund. Utöver det skickar vi även ut ett nyhetsbrev ungefär varannan vecka. I nyhetsbrevet berättar vi bland annat om produktnyheter samt eventuella kampanjerbjudanden. I nyhetsbrevet hittar du även en länk för att avprenumerera.

Kommunikation och information som anses tillhöra affärsrelationen, såsom prisaviseringar och produktinformation räknas inte som nyhetsbrevsinnehåll och kan komma att skickas till dig trots att du har avprenumererat på vårt nyhetsbrev.

Inga uppgifter delas med samarbetspartners eller tredje part om du inte uttryckligen har gett ditt samtycke.

Du kan när som helst begära ett utdrag över de uppgifter som finns sparade om dig som privatperson, samt även begära att de raderas.

Hur länge sparar vi informationen?
Uppgifterna sparas och uppdateras under hela kundrelationen, därefter raderas de.  Uppgifter om juridisk person omfattas inte.

Vilka uppgifter sparar vi inte utan samtycke?
Intressen, preferenser, omdömen och åsikter är uppgifter som inte behövs för affärsrelationen och därför sparas de inte heller av oss utan att vi uttryckligen ber om samtycke.